Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

Jaarvergadering Vrouwen van Nu

DORPSHUIS - Vrouwen van Nu, afdeling Buurmalsen Tricht hield in december een gezellige doeavond. Het was een gezellige avond waarin met veel plezier gewerkt werd en iedereen uitermate tevreden was met het resultaat. Op woensdag 21 januari wordt om 19.45 uur in het Dorpshuis Tricht de jaarvergadering gehouden. Voor meer informatie: Betty Hakkert, Kornedijk 13, 4197 RN Buurmalsen. Telefoon 0345-573257, email: a.hakkert4@kpnplanet.nl.