Jaargang 13, nummer 2
19 december 2014

Kinderopvang de Kikker wordt Chapeau Kinderwerk

TRICHT – Toen Kinderopvang Rivierenland aankondigde per 1 januari 2015 te stoppen met het kinderdagverblijf de Kikker in Tricht was het schrikken voor de ouders die hun kinderen daar naar toe brengen. Gelukkig is mede dankzij de actieve inzet van de ouderraad een oplossing gevonden en blijft kinderopvang voor 0-4 jarigen op dezelfde locatie voor Tricht behouden. Sandra van Laar neemt met haar kinderopvangorganisatie Chapeau Kinderwerk de uitdaging aan. Vermeldenswaardig is dat zelfs wordt uitgebreid van drie dagen opvang in de week naar vijf dagen.

,,Alles in goed overleg met kinderopvang Rivierenland. Ook de betrokken instanties zoals de gemeente en de GGD spannen zich in om de kinderopvang in Tricht te laten voortbestaan,’’ vertelt Sandra. Zij had al veel ervaring in de kinderopvang toen zij in januari 2013 zij onder de naam Chapeau Kinderwerk het kinderdagverblijf bij basisschool de Minzerie in Enspijk opende. Dat kinderdagverblijf is onderdeel van het kleinste Integrale Kindcentrum (IKC) van Nederland. In nauwe samenwerking met de Enspijkse school werkt zij daar nu al bijna 2 jaar aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen. In Enspijk valt ook de buitenschoolse opvang (BSO) onder Chapeau, net als de BSO in Varik en een BSO in Opijnen. En vanaf januari nu ook het kinderdagverblijf aan de Johan Frisoplaats in ons dorp.

Kleinschalig en flexibel

Tijdens een informatieavond in Enspijk, waar bijna alle ouders vanuit Tricht aanwezig waren, kon al kennis gemaakt worden met de manier van werken van Chapeau. ,,Want ik wil ook in Tricht onze eigen sfeer, het huiskamergevoel, aanbrengen. Dat doen we niet in één keer, geleidelijk aan zal het veranderen zodat de overgang voor de kinderen en ouders niet te groot is.’’ Sandra heeft heel bewust gekozen voor kleinschaligheid, het werken met vaste medewerkers, kleine groepen en het stimuleren van ouderbetrokkenheid. ,,Ouders moeten flexibel zijn voor hun werk, dat betekent dat je als kinderdagverblijf daarin mee moet bewegen. Het moet mogelijk zijn voor ouders om te wisselen van dagen. Denk aan ZZP’ers die zelf op wisselende tijden werken. Je moet daarvoor wel een goede basis neerleggen. Met vaste medewerkers en goede afspraken over vervanging bij vakanties en dergelijke zodat de kinderen altijd vertrouwde gezichten zien. Ik ga in Tricht dan ook alle dagen open, anders kun je die flexibiliteit niet bieden. Veel ouders tonen daarvoor al interesse. Ik werk met een tarief van 6,55 euro per uur. Dat kan omdat ik in tegenstelling tot een grotere organisatie weinig overhead heb. Zelf werk ik ook gewoon de meeste tijd op de groep.’’

Samenwerking en natuur

Sandra zoekt samenwerking met andere organisaties die met kinderen werken, zoals de school en de in hetzelfde pand gevestigde BSO. ,,Donny ken ik nog van vroeger.’’ En met het Dorpshuis en verenigingen in Tricht. ,,Dat is het leuke van een dorp, dat je elkaar makkelijker vinden kan en samen sterker staat. De locatie is met de mooie buitenruimte natuurlijk ook heel mooi. Het groen hier om heen, daar kun je wat mee. Dat hebben we in Enspijk ook. Daar ben ik bezig met het certificaat ‘Groen cement’, wat staat voor het zoeken van verbintenis met de natuur. Dat zou in Tricht ook heel goed kunnen. De locatie leent zich daar uitstekend voor.’’

Ervaren team

Kinderopvang Chapeau krijgt drie vaste medewerksters. Marieke van Zoest was al werkzaam in het kinderdagverblijf blijft dus het vertrouwde gezicht. Nieuw zijn Willeke van de Toorn en Nascitta de Kruijff. ,,Dit team heeft bij elkaar een dijk aan ervaring in de kinderopvang en we houden goed contact met elkaar. Zelf ben ik de meeste tijd op de groep in Enspijk werkzaam maar met de communicatiemiddelen van tegenwoordig is contact en overleg dan ook heel goed mogelijk.’’

Aanmelden

Er zijn nog plaatsen beschikbaar, zeker op de woensdag en vrijdag omdat deze dagen nieuw zijn. Voor aanmelden of informatie kan men terecht op 'www.chapeaukinderwerk.nl' of bellen met Sandra van Laar: 06-53566484.