Dorpskrant Tricht

Hoe gaat de gemeente West Betuwe om met de Spreidingswet?

BERICHT - De Spreidingswet is de wet die nu geldt. Dit betekent dat elke gemeente deze wet moet volgen. De formerende partijen zijn van plan om de Spreidingswet af te schaffen en de wet voor de huisvesting van statushouders te veranderen. Wat er precies gaat veranderen en wanneer, is nog niet bekend. Als de formerende partijen een nieuw kabinet hebben gevormd gaan zij het Hoofdlijnenakkoord uitvoeren. Het intrekken van de Spreidingswet gebeurt via een speciale wet. Die wet moet in de Tweede en de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Hoelang dit duurt is niet te voorspellen. Daarom wacht de gemeente af en nemen wij geen beslissingen die niet teruggedraaid kunnen worden.

Hoe nu verder?

Er is een enquête over de Spreidingswet uitgevoerd onder inwoners, en er zijn dialoogsessies geweest over hoe de opvang voor asielzoekers het beste kan worden georganiseerd. Onderzoeksbureau Moventem maakt daar een rapport van, dat in de loop van juni klaar is.

Dit rapport helpt de gemeente, samen met de wet- en regelgeving en COA-eisen, bij het zoeken naar goede opvanglocaties. Het college van burgemeester en wethouders kiest in augustus-september de best passende locaties.

Lees meer op www.westbetuwe.nl/spreidingswet

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp