Dorpskrant Tricht

Jongeren slechter af dan hun ouders

BERICHT - Mensen uit de leeftijdsgroepen tot 35 jaar hebben een lagere (brede) welvaart dan degenen uit de hogere leeftijdsgroepen. De jongste groep tot 25 jaar blijft niet alleen achter op indicatoren als tevredenheid en vertrouwen, maar ook op inkomen en vermogen. Ook mensen met een laag onderwijsniveau en mensen die niet in Nederland geboren zijn of waarvan ten minste één ouder niet in Nederland geboren is, hebben een lagere brede welvaart.

Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties

Nederland is een relatief sociale en welvarende samenleving. De brede welvaart ‘hier en nu’ gaat echter al jarenlang en steeds meer ten koste van de mogelijkheden voor volgende generaties. Vooral natuurlijk kapitaal daalt in omvang en kwaliteit. Ondanks de geleidelijke verduurzaming van de economie blijft de druk op natuur en klimaat hoog. Daarnaast lijkt een aantal instituties, die voor de brede welvaart van volgende generaties nodig zijn, vast te lopen. De zorg, het onderwijs, de woningmarkt en het pensioenstelsel, zijn kwetsbaar. Er is schaarste aan personeel, huren en verkoopprijzen van huizen stijgen en doorstroming stokt, en de duurzame financiering van pensioenen staat onder druk. Als de huidige ontwikkelingen zo doorgaan, zal de volgende generatie een lagere brede welvaart bereiken. Dit alles blijkt uit de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2024 die het CBS op 15 mei heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

NB: Brede welvaart gaat over meer dan alleen het inkomen of vermogen van mensen. Het gaat ook over hoe gezond en gelukkig mensen zich voelen of hoe zij denken over hun werk en of zij vertrouwen hebben. Al deze zaken zijn afzonderlijk, maar ook bij elkaar genomen niet gelijk over bevolkingsgroepen verdeeld.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp