Dorpskrant Tricht

Het Odensehuis West Betuwe

GELDERMALSEN - Het Odensehuis West Betuwe in Geldermalsen biedt ruimte voor ontmoeting (lotgenoten), informatie, ontspanning en activiteiten. Zij zijn welkom zonder diagnose of indicatie, evenals hun naasten. Zij ontplooien hun eigen activiteiten waarbinnen ontmoetingen kunnen ontstaan. Het Odensehuis West Betuwe in Geldermalsen is een open inloopcentrum van, voor en door betrokkenen zelf. Mensen met (vermoedens van) geheugenproblemen, beginnende dementie of jonge mensen met dementie (65-minners), staan nadrukkelijk samen met hun naasten en vrijwilligers zélf aan het roer om invulling te geven aan deze ochtend waardoor het beter aansluit bij persoonlijke behoeften en de eigen levenssfeer. Zij worden uitgedaagd én ondersteund om actief te blijven deelnemen aan de maatschappij, grip te houden op het eigen leven en geprikkeld om zoveel mogelijk te blijven doen wat ze wel kunnen of graag doen.

Het Odensehuis is geopend elke woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur. In de even weken is er een dementieconsulent aanwezig om praktische vragen te beantwoorden.

Locatie: Boomgaardhuis aan de Frederik Hendrikstraat 5 te Geldermalsen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp