Dorpskrant Tricht

Dialoogsessies over vervolg Spreidingswet in West Betuwe

PERSBERICHT - Op dinsdag 5 maart sprak de gemeenteraad over hoe de gemeente de dialoog over de spreidingswet aan kan gaan met haar inwoners, hoe hen te informeren en hoe de asielopvang georganiseerd kan worden.

Dialoog

De gemeente wil graag bij inwoners ophalen hoe de uitvoering van de Spreidingswet het beste kan plaatsvinden in West Betuwe. Dit is de gemeente van plan via een burgerberaad met 5 dialoogsessies. Zo wil het college ophalen hoe de opvang goed, kleinschalig, verspreid en passend georganiseerd kan worden. Waar locaties precies komen wordt in die sessies niet besproken. Dat wordt bepaald aan de hand van een locatieonderzoek dat na de dialoogsessies plaatsvindt. De resultaten van de dialoogsessies zijn wel van invloed op dat locatieonderzoek.

Vijf dialoogsessies

Voor de dialoogsessies gaat de gemeente op vijf plekken verdeeld over de gemeente in gesprek met groepen van maximaal 25 inwoners. Door de groepen niet te groot te maken blijft het een constructieve dialoog. Dit maakt het noodzakelijk dat de groepen een goede vertegenwoordiging zijn van inwoners van West Betuwe. Daarvoor is een goede balans in de samenstelling nodig. Daarnaast hoopt de gemeente ook continu gevoed te worden door de gemeenteraad en haar achterban.

Locatieonderzoek

Op basis van eerder onderzoek, opgestelde uitgangspunten, de resultaten van de dialoogsessies en de eisen die het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) stelt voor asielopvang, bepaalt de gemeente of een locatie geschikt is voor asielopvang. Momenteel is het vanuit het COA nog niet duidelijk aan welke eisen een opvang precies moet voldoen. De verwachting is dat er niet veel geschikte locaties zijn en het een ingewikkelde puzzel wordt. In augustus neemt het college een voorlopig aanwijzingsbesluit voor de 331 opvangplekken.

Meer informatie

Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij de Spreidingswet en wat betekent deze wet voor West Betuwe? Om antwoord op deze vragen te geven hebben we op onze website informatie verzameld. Deze pagina’s over de Spreidingswet blijven we continu updaten met nieuwe informatie.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp