Dorpskrant Tricht

College stemt gevolg van Spreidingswet af met gemeenteraad en gaat daarna in gesprek met inwoners

Spreidingswet: West Betuwe 331 opvangplekken voor 5 jaar

WEST BETUWE - Op 1 februari trad de spreidingswet in werking. Dat betekent dat elke gemeente een aantal opvangplekken voor asielzoekers moet regelen. Daarvoor gelden twee criteria: het inwoneraantal en de zogenoemde sociaaleconomische score, het welvaartsniveau van de gemeente. De 331 opvangplekken voor West Betuwe komen neer op 0,63 procent van het totaal aantal inwoners in de gemeente. Op 7 februari gaf het college uitleg aan de gemeenteraad over de Spreidingswet en wat deze wet betekent voor West Betuwe. Het was een goede bijeenkomst waar veel verhelderende vragen werden gesteld. Er werd een duidelijk beeld geschetst van de grote opgave die er ligt.

Volgen van de wettelijke plicht

‘’De gemeente West Betuwe heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat we doen wat wettelijk

verplicht is. Daar staan we voor. Van het aantal an sich hebben we niets te vinden; dit is de

consequentie van de spreidingswet. Hoe we er zo goed mogelijk mee omgaan wel.’’ Aldus wethouder Jan de Geus. Hoe West Betuwe deze wettelijke taak precies gaat invullen, wordt de komende tijd helder. ,,Het is belangrijk om dit zorgvuldig op te pakken samen met de gemeenteraad en met onze inwoners. Zo hopen we tot een gezamenlijk draagvlak te komen voor een goede uitvoering van onze wettelijke taak.’’

Dialoog met inwoners

Het college geeft uitvoering aan de spreidingswet en wil dit in een goed samenspel doen met de gemeenteraad. De manier waarop die opgave wordt uitgevoerd is nog niet bepaald. Het college wil in overleg met de gemeenteraad kaders opstellen voor de dialoog met inwoners. Deze kaders moeten duidelijk maken over welke onderwerpen inwoners kunnen meedenken. Het college vraagt van de gemeenteraad kaders over drie punten:

-communicatie richting inwoners

-dialoog met inwoners

-locatieonderzoek

Praat mee

Op 5 maart is er een raadsvergadering waarin de raad hierover spreekt. Tijdens die vergadering is er voor inwoners ook de gelegenheid om in te spreken over dit onderwerp. Lees hier meer over hoe u kunt meepraten: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/praat_mee. Het college van West Betuwe benadrukt het belang van een open en constructieve dialoog tussen de gemeente en haar burgers.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp