Dorpskrant Tricht

Ingezonden: Bezorgdheid over komst pioenrozenkwekerij in Tricht

Een groot aantal bewoners in Tricht maakt zich ernstige zorgen over het milieu en hun leefomgeving en de consequenties voor hun gezondheid vanwege de bij de gemeente aangevraagde vergunning voor een pioenrozenkwekerij op het terrein van het voormalig fruitbedrijf van Verrips in de Middelweg. Dit terrein strekt zich uit van Crayestein tot de Middelweg en van de Middelweg tot aan de Lingedijk. Er zijn plannen ingediend om de appelboomgaarden te rooien en een grootschalige overkapping op te zetten om pioenrozen in te kweken.

De zorgen van de bewoners zijn hieronder kort samengevat:

1 – Gezonde leefomgeving dorpsbewoners. In de lelie- en pioenrozenteelt worden de allermeeste gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden (lees gif) gebruikt. Het betreft een bijna wekelijkse cocktail van 35 verschillende pesticiden (bron Stichting Urgenda). Ondanks de overkappingen zal een deel van de pesticiden in de lucht in de omgeving blijven hangen en met wind (meestal westen-) zal dit over het dorp worden verspreid. Ook fietsen er iedere avond kinderen naar de voetbalclub of laten mensen hun honden uit in de Middelweg/ Lingedijk en fietsen/lopen dus in de ongezonde lucht.

2 – Aanzicht van het dorp Tricht bij binnenkomst via Lingedijk/Middelweg. De pioenrozen worden overkapt met een 3,5 meter hoge stalen constructie met een plastic afdichting. Deze afdichting wordt eenmaal per jaar gesloten in de maanden maart en april en de pioenrozen worden in mei geoogst. Gedurende ruim twee maanden zitten de bewoners van de Middelweg, Lingedijk en Hoge Bulk tegen een soort tentenkamp aan te kijken. Als de pioenrozen geoogst zijn dan wordt het plastic opgerold. De rest van het jaar zijn de velden leeg en kijken we aan tegen een stalen buizenconstructie met opgerold plastic vanaf de Lingedijk tot de Middelweg en vanaf de Middelweg naar Crayestein. Voor de bewoners is dit een zeer ongewenste inbreuk op het landschap. Uit ervaring weten we ook dat bij een beetje wind het geklepper van het plastic bijzonder irritant is (geluidsoverlast).

NB: bij de appelboogaarden zien we ook steeds vaker stalen constructies met plastic kappen. Verschil is echter dat deze veel minder opvallen doordat de bomen veel hoger zijn, veel blad hebben en het hele jaar blijven staan.

3 – de pesticiden komen in de grond wat gevolgen heeft voor het grondwater. De afwatering van bovengenoemde percelen komt uit in de sloten in de omgeving. Uit die sloten halen de naastgelegen fruittelers het water om ‘s-zomers de bomen, bessen etc te besproeien. Ons inziens een ongezonde situatie en ongewenste vorm van bodem- en milieu verontreiniging.

Een grote groep mensen heeft al aangegeven niet te zitten wachten op deze zorgelijke ontwikkeling vlak naast de bewoonde kern van Tricht. Bent u het met ons eens stuur dan email naar pioenrozentricht@gmail.nl zodat we u op de hoogte kunnen houden van de verdere ontwikkelingen en acties of stuur een bezwaarschrift naar de gemeente waarin ook u uw zorgen uit.

Aanwonenden Middelweg/Lingedijk/Hoge Bulk

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp