Dorpskrant Tricht

Zin in film: Selma

BERICHT - Selma vertelt het verhaal van Martin Luther King die een historische strijd aanging voor stemrecht van de gekleurde Amerikaanse bevolking, tegen racisme en voor gelijke burgerrechten voor alle mensen in de V.S. King ervoer hoe de zwarte bevolking bijna overal buiten stond. Hij wilde een einde maken aan de segregatie, de rassenscheiding. Om dit te bereiken was actie voeren belangrijk. Maar alle acties moesten vanuit zijn geloofsovertuiging geweldloos zijn, naar het voorbeeld van Ghandi.

De film begint in 1964, als King de Nobel Prijs accepteert, waarna hij president Johnson ontmoet en hem vraagt om wetgeving die zwarte burgers stemrecht geeft. De president antwoordt dat hij Kings zorgen begrijpt, maar dat hij belangrijkere projecten heeft. King organiseert dan met andere zwarte leiders een demonstratieve mars in de stad Selma in Alabama. Deze mars wordt door de politie zeer gewelddadig neergeslagen, wat op de nationale televisie getoond wordt. Dat maakt indruk. Bij een tweede demonstratie doen ook veel bekende blanke Amerikanen mee. Deze keer gaat de politie opzij en laat de stoet door op de brug. Na gebed laat King de stoet omdraaien. Uiteindelijk spreekt president Johnson zich uit voor snelle invoering van een wet die de stemrechtbeperkingen moet opheffen. King houdt zijn legendarisch geworden toespraak in Washington: “I have a dream”.

Vrijdag 9 februari om 19.30 in de kerk van Buurmalsen

Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage voor de koffie mag altijd

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp