Dorpskrant Tricht

Vraag het Mantelzorgcompliment aan

BERICHT - De gemeente West Betuwe waardeert de vrijwillige inzet van alle inwoners die mantelzorg verlenen. Het mantelzorgcompliment is voor mensen die voor iemand zorgen in West Betuwe. Mantelzorgers die aan de voorwaarden voldoen kunnen voor het verlenen van mantelzorg een mantelzorgcompliment ontvangen. Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden t/m 30 november 2023.

Zowel de ontvanger van mantelzorg als de mantelzorger zelf kunnen een mantelzorgcompliment aanvragen. Per ontvanger van mantelzorg kan maximaal één aanvraag gedaan worden en een mantelzorger kan maximaal één mantelzorgcompliment ontvangen. Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen moet:

-de ontvanger van mantelzorg woonachtig zijn in de gemeente West Betuwe. De mantelzorger hoeft dus niet in de gemeente West Betuwe te wonen;

-de zorg voortvloeien uit de sociale relatie tussen de ontvanger van mantelzorg en de mantelzorger;

-de zorg van de mantelzorger aan de ontvanger van mantelzorg op vrijwillige basis/onbetaald plaatsvinden;

-de zorg intensief en/of over een langere periode zijn.

Dit jaar kun je kiezen uit een VVV-cadeaukaart of keuze cadeaukaart ter waarde van €100. Aanvragen kan t/m 30 november 2023. Aanvragen kan via de website www.mantelzorgwestbetuwe.nl

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp