Dorpskrant Tricht

West Betuwe vraagt mening inwoners en bezoekers over het beheer van gemeentelijke begraafplaatsen

BERICHT – Zaterdagochtend 7 oktober bracht een aantal gemeenteraadsleden en burgerraadsleden van de SGP, D66, Verenigd West Betuwe, de VVD en de CU een werkbezoek aan de begraafplaatsen in Geldermalsen, Haaften en Asperen. Dit ter voorbereiding op het nieuwe beleid- en beheerplan begraafplaatsen dat opgesteld gaat worden.

31 gemeentelijke begraafplaatsen

West Betuwe heeft 31 algemene begraafplaatsen. De gemeente beheert en onderhoudt deze begraafplaatsen. Niet alleen de gemeenteraad wordt ter voorbereiding op het nieuwe beleid- en beheerplan begraafplaatsen betrokken. De gemeente hoort ook graag wat inwoners en bezoekers de algemene begraafplaatsen in de gemeente vinden. Bijvoorbeeld van de uitstraling van de begraafplaatsen. En van de verschillende mogelijkheden om een overledene een laatste rustplaats te geven.

Vragenlijst

Deze en andere vragen staan in de digitale vragenlijst die via de website van de gemeente te vinden is. www.westbetuwe.nl/begraafplaatsen-urnenmuren-en-crematoria

De vragenlijst is in te vullen tot 1 november 2023. De resultaten van de vragenlijst gebruikt de gemeente bij het maken van het nieuwe beleid- en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe 2025-2029.

Wat staat er in de vragenlijst?

- Beoordeling van de begraafplaatsuitstraling en het beheer.

- Feedback over voorzieningen en begraafmogelijkheden.

- Jouw ideeën en prioriteiten voor de toekomst.

Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gebeurt. Dat vinden ze spannend, eng of zelfs luguber. En toch hoort het ook bij het leven.

Cremeren of begraven

De één geeft voorkeur aan begraven. De ander kiest voor cremeren. Dat is een persoonlijke keuze. De gemeente heeft algemene en particuliere (urnen)graven. Daarbij zijn verschillende voorwaarden. Bij een particulier (urnen)graf koopt u de grafrechten. U bepaalt wie er wordt begraven. Bij een algemeen graf zijn wij de rechthebbende.

Strooien van as

De gemeente heeft op een aantal begraafplaatsen speciale plekken voor het verstrooien van as. Dit is een strooiveld. Nabestaanden kunnen zelf kiezen of zij aanwezig willen zijn bij het verstrooien. Op het veld mag u geen bloemen of andere voorwerpen neerleggen.

Natuurlijk begraven

De algemene begraafplaats in Ophemert is sinds begin 2023 uitgebreid met een natuurlijke begraafplaats.

Op de begraafplaats

Bezoekers van begraafplaatsen wordt gevraagd rekening te houden met het karakter van een begraafplaats en er voor te zorgen dat hun gedrag niet storend is voor anderen. Lawaai, in de vorm van schreeuwen, radio's of anders is dan ook niet gepast.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp