Dorpskrant Tricht

Toekomstige woningbouw in Tricht

BERICHT – Bijna 3 jaar geleden is er in de vorm van een enquête een woningbehoefteonderzoek gedaan in Tricht door het Platform Tricht Springlevend. Daarbij kwam onder andere de wens naar nieuwe woningen voor met name jongeren en ouderen naar voren.

Werkgroep Wonen

Er is vanuit het Platform een Werkgroep Wonen gevormd die in gesprek is gegaan met de gemeente waarbij het duidelijk werd dat bouwen onder CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) een mogelijkheid is om woningen voor bewoners van Tricht te realiseren.

Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de vorige en huidige wethouder en met ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Interesse in CPO

Een aantal Trichtenaren toonde zich geïnteresseerd in de mogelijkheid om zelf op deze manier te bouwen. Uiteindelijk hebben een tiental geïnteresseerden een intentieverklaringen getekend waarbij ze willen onderzoeken of ze samen dit woningbouwproject kunnen realiseren. Afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners kunnen er tussen de 7 en 10 woningen gebouwd worden. Dit zullen diverse type woningen worden.

Tricht Noord

Het beoogde terrein betreft het gebied tussen het Hoogeinde en de Hooglandscheweg. De gemeente heeft een deel van dit gebied bestemd voor de bouw van een aantal tijdelijke flexwoningen en noemt het Tricht Noord. De groep geïnteresseerden heeft al veel gebrainstormd over een nadere invulling van de CPO, zoals het type huizen, duurzaamheid, collectieve voorzieningen en de inrichting van het terrein. Het College heeft eind juni goedkeuring gegeven voor de ontwikkeling van Tricht Noord, en opdracht gegeven een stedenbouwkundige visie voor dit gebied op te stellen. Het kan uiteindelijk wel 4 tot 5 jaar duren voor de woningen gebouwd zijn.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp