Dorpskrant Tricht

Een avond van ontmoeting en gesprek op het platteland

BERICHT - Journalist Coen Verbraak heeft in de afgelopen jaren voor de Nederlandse televisie prachtige interviews gehouden, o.a. met veteranen, oud-Indiëgangers en vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke en religieuze richtingen, onder de kop ‘Kijk in de ziel van…’ Daarop inspelend wordt u op woensdagavond 13 september van harte uitgenodigd voor een avond met als thema ‘Kijk in de ziel van een (voormalige) boer’. Onze gastspreker is Jack Steeghs, pastoraal werker in de parochie De Twaalf Apostelen in de omgeving van Nijmegen. Voorheen was hij varkenshouder in Brabant, die het bedrijf en de liefde voor het boerenleven erfde van zijn ouders, maar op zeker moment niet meer mee kon en wilde gaan in de schaalvergroting. Hij koos voor een radicale omslag in zijn levensloop, maar zijn afkomst en sterke betrokkenheid bij de vraagstukken van de boerenbevolking spelen volop mee in zijn huidige werk.

Wilt u Jack alvast een beetje ontmoeten, dan kunt u surfen naar zijn website, www.vroedman.nl, waarop hij wekelijks een persoonlijke overdenking schrijft, vaak gerelateerd aan zijn boerenafkomst.

We hebben hem uitgenodigd om zijn verhaal te doen en met ons te reflecteren over de toekomst van de agrarische sector in ons land, in relatie tot de grote uitdagingen die er liggen, van overheidswege en met het oog op de leefbaarheid en het klimaat in de toekomende generaties, en bij dit alles ons een blik te geven in de ziel van de boer.

De avond heeft plaats op woensdag 13 september van 20.00 tot 22.00 uur, in de ‘VIP-loge’ van de stal van het melkveebedrijf van Gerard en Janine Hakkert aan de Oude Hoevense Weg 3.

Iedereen die zowel empathie voelt voor de vele uitdagingen waar onze boerenbevolking zich voor gesteld ziet, en die zich tevens herkent in de zorgen om het klimaat en de leefbaarheid van onze aarde, is van harte uitgenodigd. De algehele leiding van de avond is in handen van Ad de Graaff. De ontmoeting wordt afgesloten met een liturgisch avondgebed.

Aanmelden kan bij ds. Henk Fonteijn (henkfonteyn@gmail.com, 06-142305797)

of Ad de Graaff (degraafftricht@gmail.com) 06-51376003

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp