Dorpskrant Tricht

#WestBetuweWarmtOp

Samen stappen zetten in de energietransitie (afbeelding)

PERSBERICHT - De aarde warmt op en het klimaat verandert. Daarom wil Nederland dat uiterlijk in 2050 alle gebouwen aardgasvrij zijn. Dit vermindert de CO2-uitstoot en dat is belangrijk voor het klimaat. 2050 lijkt nog ver weg, toch wil de gemeente West Betuwe nu al stappen zetten. Samen met haar inwoners. Daarom start de campagne #WestBetuweWarmtOp.

Met deze campagne wil de gemeente haar inwoners wijzen op de mogelijkheden die er zijn om te verduurzamen. Lokale, regionale en landelijke subsidies en leningen, maar ook hulp en advies van het Energieloket.

De wijken in

De gemeente gaat met de campagne de kernen in. Bijvoorbeeld samen met de energiecoaches van het Energieloket en de zonneconsulent van Energie Samen Rivierenland. Zo krijgen inwoners de gelegenheid om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. Sommige inwoners hebben al slim gebruik gemaakt van subsidies en advies. En daarmee gebruiken zij energie nu op een duurzame(re) manier. Lees de verhalen op www.westbetuwe.nl/westbetuwewarmtop.

Subsidie

Aan de slag

Wie nu aan de slag wil om huis of omgeving aan het veranderende klimaat aan te passen, kijkt op www.energieloketwestbetuwe.nl/subsidie-overzicht. Of op de Groenesubsidiewijzer via www.verbeterjehuis.nl.

De komende jaren moet iedereen nadenken over minder energie verbruiken en anders verwarmen. Daarom stelde de gemeenteraad eind 2021 de Warmtetransitievisie 1.0 vast. Daarin ligt de focus op korte termijn op besparen en isoleren. Door de energiecrisis is de noodzaak hiervoor groter geworden. Ook is er sneller behoefte aan alternatieven voor aardgas. Daarom onderzoekt de gemeente de alternatieve mogelijkheden voor aardgasvrij wonen en werken op lange termijn. Denk aan verwarmen met aquathermie of restwarmte van bedrijven. Dit wordt uitgewerkt in een Warmtetransitievisie 2.0 die naar verwachting in 2024 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp