Dorpskrant Tricht

Soepmaaltijd en Vespers Sint Pieterskerk in de veertig dagentijd

BELDER/KERK - Evenals vorig jaar wordt in de 40 dagen voor Pasen, te beginnen op Aswoensdag (reeds voorbij als deze Dorpskrant verschijnt) in de Sint Pieterskerk op woensdagavond 19.30 een kort avondgebed gehouden. Er worden een tweetal liederen gezongen, een korte bijbeltekst gelezen met wat meditatieve gedachten daarbij. Thema dit keer de zaligsprekingen van Jezus zoals bekend geworden in de ‘Bergrede’. Er is stilte, gelegenheid een kaars aan te steken, en mooie muziek. Iedereen is van harte welkom.

Welkom ook om 18.00 uur in de Belder, waar voorafgaande aan dit avondgebed een eenvoudige maaltijd van brood en (huisgemaakte) soep wordt aangeboden. Het is vrij aanschuiven. Wel even van te voren opgeven bij ds Henk Fonteijn, 0614230579, via what’s app of per email: henkfonteyn@gmail.com

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp