Dorpskrant Tricht

Dorpstafel over de bestaande en nieuwe verkeerssituatie

DORPSHUIS - Begin 2022 heeft iedere inwoner van Tricht de nieuwe Kernagenda voor Tricht in zijn/haar brievenbus gekregen. De Kernagenda is eigenlijk een ‘thermometer voor het leven in elke kern’. Daarin worden afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en de gemeente vastgelegd. Dit kunnen onderwerpen zijn die jijzelf belangrijk vindt, maar ook projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert. Zo denken we samen in oplossingen en mogelijkheden voor de toekomst van onze kern. Daar is dus vanaf juli 2020 aan gewerkt . Nog een keer bekijken? Klik op deze link: https://www.westbetuwe.nl/kernagenda-tricht

Ondanks de coronaperikelen is er in zaken uit verschillende hoofdstukken al vooruitgang geboekt. De Dorpstafel Wonen en Duurzaamheid van eind februari dit jaar was de daar een mooi resultaat van.

Avond over verkeer

Op woensdagavond 7 september willen wij, als Platform Tricht Springlevend, met u/jou een nieuw hoofdstuk uit de kernagenda aan de orde stellen. Onder aanwezigheid van wethouder Jacoline Hartman en betrokken ambtenaren staat deze avond vooral in het teken van “Het Verkeer”. Het project Spoor is nu zo goed als afgerond en dat hele traject heeft veel impact gehad op de inrichting van ons dorp en de leefbaarheid voor de inwoners. Tijd dus om de nieuwe verkeerssituatie te evalueren, de voordelen te benoemen en de mogelijke knelpunten te vertalen in het perspectief van een veiliger toekomst!

Ervaringen delen

De meeste Trichtenaren zijn al een keertje onder de nieuwe tunnel op de Lingedijk door gewandeld, gefietst of met de auto gereden. Dat geldt ook voor de onderdoorgang in de Nieuwsteeg en die op de Hooglandsche weg. Ook wat betreft de actuele situatie van trottoirs, veiligheidspaaltjes, verkeersborden en dergelijke is er van alles veranderd en misschien te melden. Er zijn ervaringen om te delen met elkaar. Sommigen hebben dat al gedaan op de straatbarbecue, op een verjaardagsfeestje in de buurt of soms door een digitale melding via het meldingsformulier van Arcgis Avri (https://avri-avri.hub.arcgis.com/ ).

Er zijn al heel wat indrukken, bevindingen en aandachtspunten bij onze inwoners die besproken kunnen worden. En die willen we die avond niet alleen met élkaar delen maar ook met vertegenwoordigers van de gemeente.

Er zijn metingen geweest en er is onderzoek gedaan naar de nieuwe verkeerssituatie. Ook die resultaten kunnen die avond worden meegenomen.

Tot woensdag 7 september.

Inloop vanaf 19.30 uur en start bijeenkomst 20.00 uur in het Dorpshuis van Tricht.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp