Dorpskrant Tricht

Toekomstig Buurtpark Tricht

BERICHT - In het voorjaar hebben we de wensen van de inwoners van Tricht verzameld voor een nieuw buurtpark bij de randweg. Bedankt voor alle enthousiaste reacties die we hebben mogen ontvangen. We hebben toen ook aangekondigd dat er een klankbordgroep gevormd zal gaan worden die meedenkt over de uitwerking en inrichting van het buurtpark. Op deze vraag zijn veel reacties gekomen van mensen die hieraan mee willen werken. Om te komen tot een werkbare klankbordgroep is er gekozen om deze niet te groot te maken. Deze klankbordgroep is nu samengesteld.

On-line

Op dinsdag 23 november zijn we voor het eerst (online) bijeengekomen voor het buurtpark in Tricht. Op deze avond hebben we, samen met de klankbordgroep, de wensen die voort zijn gekomen uit de enquête doorgenomen. Adviesburo R.I.E.T. gaat een schetsontwerp maken gebaseerd op kaders en bouwstenen van de gemeente en de inbreng van de klankbordgroep.

Op dinsdag 21 december komen we weer met de klankbordgroep bijeen. Hopelijk kan dat in het dorpshuis, maar als dat niet verantwoord is, dan doen we dat nogmaals digitaal. Daarna gaat adviesburo R.I.E.T. aan de slag met een voorlopig ontwerp. In het nieuwe jaar zullen we dan het ontwerp delen met alle inwoners van Tricht. Het idee is om de tekeningen op te hangen in het dorpshuis.

Ontwerp

Als het zover is, dan plaatsen we een aankondiging in de dorpskrant. Aan de hand n de suggesties en verbeterpunten uit het dorp wordt een definitief ontwerp vastgesteld.

Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Jort Jansen, projectleider bij de gemeente West Betuwe, door een e-mail te sturen naar Jort.Jansen@WestBetuwe.nl

Tot slot willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u en uw familie alvast fijne Kerstdagen, een prettige jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Jort Jansen

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp