Dorpskrant Tricht

Spoorwerkzaamheden

TRICHT – Nadat de werkzaamheden voor het graven van de watergang aan de achterkant van de woningen bij de Kerkstraat waren afgerond kon eind november het nieuwe calamiteitenpad langs het spoor tussen de Nieuwsteeg en Lingedijk geasfalteerd worden. Dit pad is aangelegd zodat nood- en hulpdiensten altijd een goede toegang hebben tot het spoor in geval van calamiteiten.. Maandag 13 december is gestart met de aanleg van de duiker tussen de nieuwe watergang achter de Kerkstraat en de toekomstige watergang tussen de Willem Mechteldstraat en het spoor. Deze duiker zorgt ervoor dat de toekomstige watergangen met elkaar zijn verbonden. Hiervoor moet de bestrating ter hoogte van de tunnel Nieuwsteeg opgebroken worden. De nieuwe bestrating wordt aangelegd nadat in januari de watergang gegraven is. Als alles volgens planning loopt wordt nog voor de kerst de tunnel in de Nieuwsteeg in gebruik genomen. Wel zal deze dan nog verder afgewerkt worden, onder andere de foto-tegelwand moet dan nog aangebracht worden.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp