Dorpskrant Tricht

November, maand van gedenken

Bijzondere dienst op 21 november in de Sint Pieter

KERK - Op 1 en 2 november staan veel mensen rond Allerheiligen en Allerzielen stil bij de grote thema’s van vergankelijkheid, sterfelijkheid, herinneren en gedenken, verwachting en hoop. Waar dat vroeger vooral in kerkelijk verband gebeurde, zien we dat ondanks de afgenomen betrokkenheid bij de kerkelijke traditie de behoefte aan herdenkingsrituelen onverminderd groot is. Op veel plaatsen in ons land zijn het uitvaartondernemers, die rond deze traditioneel katholieke herdenkingsdagen met nieuwe initiatieven voor herdenkingsrituelen komen, vaak op begraafplaatsen. Muziek, poëzie, kaarslicht en dramatische expressie kunnen daarbij een rol spelen.

Herdenken

In de protestantse kerk is het gewoonte, de gestorvenen te herdenken op de laatste zondag voor advent, die de naam ‘Eeuwigheidszondag’ of ‘Zondag van de voleinding’ heeft gekregen. In de kerkdienst worden passende liederen gezongen, er klinken woorden van empathie, troost en hoop, en betrokken familieleden krijgen de gelegenheid, een gedenkkaarsje aan te steken. In de doopkapel worden op kleine houten kruisjes de namen geschreven van leden van de protestantse gemeente die in het voorbije kerkelijk jaar overleden zijn. En het is goed om er in dit artikeltje nog eens op te wijzen, dat wanneer de paarse banner aan het hek van de kerk hangt met de woorden ‘de kerk is open, welkom’, een ieder welkom is om achterin de doopkapel een kaarsje aan te steken en een poosje in stilte daar te vertoeven.

Kaars aansteken

Op zondag 21 november zullen in de morgendienst, waaraan de zanggroep Tricht onder leiding van Tjitske Kwakkel medewerking verleent, een aantal mensen met naam en toenaam herdacht worden. Hun nabestaanden ontvangen daarvoor een speciale uitnodiging. Maar graag wijzen we erop dat een ieder, die in deze dienst een gedenkkaarsje zou willen aansteken om een geliefd mens te gedenken, daartoe hartelijk wordt uitgenodigd. Woont u liever de kerkdienst niet bij, dan bent u ook na afloop, tussen 11.00 en 12.00 uur, nog welkom.

Meer info: ds Henk Fonteijn, henkfonteyn@gmail.com,

what’s app 06 14230579

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp