Dorpskrant Tricht

Subsidieaanvragen Stichting Dorpsbelang Trajectum

TRICHT - De Stichting Dorpsbelang Trajectum verleent jaarlijks een aantal subsidies. Deze subsidies moeten altijd op de één of andere manier ten goede komen aan de Trichtse bevolking. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten in Tricht werkzame verenigingen en/of instellingen voor 18 november a.s. een schriftelijk verzoek indienen, met een project omschreven doel, bij het secretariaat, Raamweg 19 te Tricht. Reeds eerder dit jaar ingediende verzoeken hoeven niet te worden herhaald. Voor het eind van het jaar neemt het bestuur van Trajectum een besluit over het al of niet honoreren van de subsidieverzoeken.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp