Dorpskrant Tricht

Van het Platform Tricht Springlevend

De afgelopen periode heeft de werkgroep van Platform Trichtspringlevend (PTS) meegedacht over de locatiebepaling voor de aparte container voor wegwerpluiers en overig incontinentiemateriaal. De uiteindelijke plaats wordt door de Gemeenten en de AVRI bepaald. De werkgroep PTS is ook betrokken bij het vooroverleg van het Dorpshuis Tricht met SZR en de aangemelde geïnteresseerden vanuit ons dorp (en jeetje wat zit er veel expertise in Tricht!) over een mogelijke dag openstelling om ontmoetingen tussen mensen te stimuleren.

Verder hebben we ons vooral gericht op de huidige (o.a. de verkeerssituatie in de Langstraat) én toekomstige verkeerssituatie in Tricht. Met name de route vanaf de Lingedijk ter hoogte van st. Middelkoop naar de basisschool behoefde onze aandacht. Samen met partijen uit Buurmalsen hebben we gepleit voor aanpassingen op het bestaande plan die voor zowel de voetganger als de fietser ten goede zou komen. De Gemeente West-Betuwe is uitsluitend ingegaan op het verzoek om een voetgangersoversteekplaats toe te voegen aan het bestaande ontwerp. Langs de westzijde van de nieuwe Hooglandscheweg (tussen de Lingedijk en Twee Morgen) wordt nu een niet verplicht fietspad aangelegd (vanaf de oversteek voorziening) waar zowel fietsers en voetgangers gebruik van kunnen maken.

Wij hebben ons sterk gemaakt voor een apart fietspad en een apart voetgangers pad in plaats van de geplande combinatie voor voetgangers en fietser. De Gemeente West-Betuwe gaf aan géén vrij liggend voetpad aan te leggen vanwege de lage intensiteit, de kosten, het behoudt van groen en het ontbreken van de noodzaak. We hebben helaas geen inhoudelijk antwoord gekregen op de vraag hóe die intensiteit gemeten is en waar die zich toe verhouden. Zoals een inwoner uit Buurmalsen ook beschreef, toch jammer gezien het feit dat de gemeente hoog in het vaandel heeft: “het realiseren samen met de samenleving van een fijne en veilige openbare ruimte die bijdraagt aan het woonplezier, het welzijn en de gezondheid van inwoners.”

De actie met pakketjes voor de ouderen, de corona hulpvraag actie, de tentoonstelling Tricht BinnensteBuiten… Het is mooi te zien en te merken dat het Platform Tricht Springlevend meer en meer vorm krijgt, dat het netwerk aan contacten in het dorp op het gebied van Leefbaarheid elkaar vindt.

Werkgroep Platform Tricht Springlevend: Rita Boer Rookhuiszen, Ewout Bomert, Marijke van den Bosch, Jan-Willem van Donkelaar, Irene van Helden, Willy Roberti, Jan-Willem van Zeitveld

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp