Dorpskrant Tricht

Planning en werkzaamheden ‘FOT400’

BERICHT - Aankomende periode start de laatste buitendienststelling voor De Lingense Alliantie. Op 21 augustus start deze buitendienststelling (FOT400) waarin verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd rond het stationsgebied Geldermalsen en bij de Nieuwsteeg. De FOT400 duurt een week en is op zaterdagochtend 28 augustus afgerond. De werkzaamheden vinden dag en nacht plaats en hier kan geluidshinder door veroorzaakt worden.

Nieuwsteeg uit gebruik vanaf 2 augustus

De overweg Nieuwsteeg is vanaf 2 augustus afgesloten voor al het verkeer, wij stellen omleidingen in via de Hooglandscheweg en de Lingedijk. De overweg bij de Nieuwsteeg wordt vervangen door een fiets- en voetgangersonderdoorgang. Autoverkeer kan hier in de nieuwe situatie geen gebruik meer van maken. Voorafgaand aan de buitendienststelling opent firma Van Wijk de Hooglandscheweg eind juli om het oostelijke en westelijke deel van de dorpskern in Tricht met elkaar te verbinden. Om verkeerd gereden (vracht)verkeer terug te leiden wordt in de Nieuwsteeg een keerlus gerealiseerd. De Hooglandscheweg opent voordat de Nieuwsteeg dicht gaat. De Keerlus volgt een week later. De onderdoorgang wordt gemaakt met prefab betonelementen. Eerst moet men het huidige spoor verwijderen, daarna wordt grond weggegraven. Als er voldoende ruimte is worden de prefab elementen geplaatst. Vervolgens wordt alles weer dichtgemaakt en het spoor teruggelegd. De werkzaamheden vinden dag en nacht plaats en kunnen geluidshinder voor de omgeving opleveren. Vanaf 24 december 2021 kunnen voetgangers en fietsers gebruik maken van de onderdoorgang.

Vernieuwing dwarsliggers

Tussen 21 augustus en 23 augustus wordt ook het oostelijke spoor tussen de Lingedijk en de Nieuwsteeg gerenoveerd. De huidige houten dwarsliggers worden vervangen door betonnen dwarsliggers. Tevens wordt het ballastbed vernieuwd. Deze werkzaamheden gaan dag en nacht door en kunnen tot geluidsoverlast leiden. De werkzaamheden brengen aardig wat transporten met zich mee die ook gedurende de nacht zullen plaatsvinden. De transportroutes lopen zoveel mogelijk over de Hooglandscheweg maar zullen ook nog binnen het dorp en over de Lingedijk en door Buurmalsen plaatsvinden.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp