Dorpskrant Tricht

Tijdelijk Parkeerverbod Nieuwsteeg oost

NIEUWSTEEG - Vanwege de werkzaamheden aan de onderdoorgang Lingedijk geldt voor het autoverkeer een omleiding via de Nieuwsteeg. Dat leidde tot soms grote drukte van wandelaars, fietsers en gemotoriseerd verkeer en soms ook flinke opstoppingen wat weer tot irritaties leidde. Na klachten hierover is in overleg met de gemeente West Betuwe voor de duur van de werkzaamheden aan de Lingedijk (tot en met 11 juni) een parkeerverbod ingesteld in de Nieuwsteeg zodat het verkeer elkaar daar veiliger kan passeren. Het parkeerverbod geldt tussen de spoorovergang en de Kerkstraat.

voor vragen of andere meldingen over (verkeers)overlast kan men contact opnemen met de Lingense Alliantie via telefoonnummer 06 535 998 51 of per mail: info@delingensealliantie.nl.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp