Dorpskrant Tricht

De Trichtse klok krijgt een nieuw voetstuk

LINGEDIJK - Sinds woensdag 28 april wordt gewerkt aan het ombouwen van de onderdoorgang Lingedijk. De huidige bocht aan de oostzijde wordt ruimer gemaakt zodat de bocht flauwer wordt en de helling minder steil en veiliger voor fietsers en voetgangers. Dat dit nu pas gedaan wordt komt omdat niet eerder over een daarvoor benodigd stuk grond beschikt kon worden. Vlakbij de overweg Lingedijk stond de ‘Trichtse’ klok. In samenwerking met Historisch Genootschap Tricht is deze klok vanwege de werkzaamheden tijdelijk opgeborgen. Inmiddels is al een nieuwe standaard gemetseld. Uiteindelijke wordt de klok hierop terug geplaatst.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp