Dorpskrant Tricht

Vispassage bij de Neust

MIIDDELWEG - Bij de nieuwbouw van gemaal de Neust is inmiddels ook gestart met het maken van een nieuwe stuw met vispassage. Omdat men dicht tegen het oude stoomgemaal aanzit en men de fundering niet wil verstoren is een trillingsarm blok aangebracht. Hiermee wordt gemonitord wat het heien doet. De nieuwbouw is zo ontworpen dat de werking van het gemaal vanaf de buitenkant goed zichtbaar is door het gebruik van veel glas. Zo is er zicht op hoe het pompsysteem werkt. Naast dat het gemaal straks het water wegpompt, is er ook de mogelijkheid om water op te slaan, zodat dat kan worden gebruikt voor nachtvorstbestrijding bij bloesem- en fruitbomen. Daarnaast komt er de vispassage. Daarom bestaat de voor-en achterkant van het ontwerp uit glas en komt er een digitaal informatiebord bij te staan, waarop de werking wordt uitgelegd. Deze zomer moeten de werkzaamheden afgerond zijn.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp