Dorpskrant Tricht

Juf (Geertje) de Jong

DEIL - Op 11 maart is Geertje de Jong uit Deil overleden. Velen zullen zich haar vooral als ‘juf de Jong’ herinneren. In 40 jaar tijd kleuterden vele Trichtse kinderen onder haar hoede. In 1955 kwam de toen 18-jarige Geertje de Jong als leidster werken in een groen houten gebouwtje in de boomgaard aan de Lingedijk. Vlak achter kapper Van den Bosch. In 1969 verhuisde zij met de kleuters naar de stenen nieuwbouw aan de Johan Frisoplaats (waarin nu kinderopvang Chapeau en BSO de Hofnar zitten). Na de samenvoeging van de kleuterschool met de lagere school in 1985 bleef zij tot aan haar pensionering in 1995 in de kleutergroepen van basisschool Op ’t Hof werkzaam.

Met 16 jaar voor de klas

Voor het jubileumboek 1+1=1 (dat verscheen ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan in 2005 van het huidige schoolgebouw aan de dr. Van de Willgenstraat) werd zij uitgebreid geïnterviewd. Zij vertelde hoe ze al als zestienjarige in 1953 in Deil voor de kleuterklas stond. In de volksmond werd de kleuterschool ook wel ‘de bewaarschool’ genoemd. ,,In die tijd gingen alleen de kinderen van de dokter en zo doorleren,’’ legt Geertje in het jubileumboek uit. ,,Ik kon naar de Mulo, maar was eigenwijs. Er waren helemaal geen arbeiderskinderen die doorleerden. Daarom wilde ik ook niet door. Al mijn vriendinnen gingen naar de huishoudschool. Dus ging ik ook. Maar het was niks voor mij.’’ Door haar contact met de leidster op de kleuterschool in Deil begon ze aan de opleiding voor kleuterleidster in Gorinchem. Ze reisde daarvoor samen met een paar andere meisjes met de trein. ,,Als snotneus van 16 stond ik voor de klas. Er was toen ook kleuterschool op zaterdag. Daarnaast deed je op maandag en vrijdag ’s avonds cursus en woensdag de hele dag. Ik had in mijn eentje een groepje van 20 kinderen.’’

Samen met de lagere school

Door de nieuwe wet op het basisonderwijs van 1985 was het verplicht om als kleuter en lagere school samengevoegd te worden, en liefst ook op één locatie. Daarvoor werd ook geld beschikbaar gesteld, om gebouwen uit te breiden of aan te passen. ,,In 1986 zijn we samen gegaan en in 1987 zijn we ook verhuisd van de Johan Frisoplaats naar Op ’t Hof. Er waren toen nog maar veertig kleuters, dus ook maar één klas.’’ De samenvoeging ging niet zonder problemen. De kleuterleidsters waren tot die tijd gewend om hun eigen boontjes te doppen. En de nadruk in het onderwijs kwam steeds meer op het ‘leren’ te liggen. Ook bij de kleuters. Kleuteronderwijs

Dit was iets waar Geertje grote moeite mee had. Zij vond dat kleuters zich vooral spelenderwijs en in eigen tempo moesten kunnen ontwikkelen. Het kleuteronderwijs kenmerkte zich door individuele aandacht afgewisseld met groepsactiviteiten waarbij de kleuters werden voorbereid op de lagere school. In feite een heel ‘adaptieve’ (= gericht op het individuele kind) manier van werken die pas veel later in het basisonderwijs ingevoerd werd. Dat werd destijds door haar nieuwe collega’s als ouderwets gezien. De onderwijzers van de lagere school zagen al dat zogenaamde ‘fröbelen’ niet zo zitten. Achteraf kreeg Geertje het gelijk aan haar kant, in onderwijsland is men het onderwijs veel meer op het individuele kind gaan afstemmen.

Pensionering

Zelf heeft ze die omslag beroepsmatig niet meegemaakt. Op 30 juni 1995 ging zij na 40 jaar in Tricht gewerkt te hebben met pensioen en dat werd uitgebreid gevierd. Ze op een prachtige zomerse dag ontvangen op de plek waar haar onderwijscarrière in Tricht ooit begon, in de boomgaard van de familie Smits, achter kapsalon Van de Bosch aan de Lingedijk. Schoolkinderen zongen haar toe en er werden ballonnen opgelaten. In een fiat 500 maakte zij vervolgens een toer door Tricht. De kleuters volgden in 10 fruit karretjes, geleverd door fruitteler Sjaak Smits, wiens grootvader ooit de grond in de boomgaard beschikbaar stelde voor de bouw van de Trichtse kleuterschool. Hoewel de in Deil woonde bleef ze tot op hoge leeftijd belangstelling houden voor het wel en wee van haar oud-leerlingen, die ze vaak nog allemaal van naam kende.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp