Dorpskrant Tricht

Laatste nieuws van de Trichtse Oranjevereniging

INGEZONDEN - Zoals u allen weet, is de Trichtse Oranjevereniging een club voor alle inwoners van Tricht. Of je nu jong, oud, klein, groot, dun, dik, zwart of wit bent, dat maakt ons niet uit.

Wij willen er voor iedereen zijn en trachten de gemeenschapszin onder de bewoners én de liefde voor ons Koningshuis aan te moedigen. Daartoe organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten zoals de activiteiten rondom ons Dorpshuis op de Koningsdag, de Gondelvaart in augustus en niet te vergeten de intocht van Sinterklaas in november. Vervolgens schuwt het bestuur geenszins om, als de financiële toestand het toelaat, eens in de zoveel tijd iets extra’s te organiseren zoals een fietstocht, Oranjesoesjes huis aan huis, bingo of een gezamenlijk diner voor de 65 plussers etc.

Het behoeft verder geen betoog dat door het Coronavirus, organiseren van hiervoor genoemde activiteiten alsmede het doen plaatsvinden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, onmogelijk was. Het bestuur heeft digitaal besloten al deze zaken inclusief de daarbij samenhangende verplichtingen door te schuiven naar het volgende jaar. Wel zullen wij trachten om een aantal leuke Corona-proof activiteiten uit te zetten. Meer daarover in deze krant en op onze Facebook pagina.

Nu is het u allen wellicht ontgaan maar in 2020 heeft het bestuur besloten geen contributie te innen. Dat was weliswaar een grote streep door onze rekening maar dat konden we hebben terwijl een aantal kosten gewoon doorlopen. Ook voor dit jaar heeft het bestuur besloten géén contributie te heffen maar op u allen een beroep te doen. Immers, door de vervelende situatie is er nog nooit zoveel geld in de pocket blijven zitten. Dat is heel mooi en wellicht voor u dan aanleiding om i.p.v. de contributie een kleine schenking te doen aan onze vereniging. Ons bankrekeningnummer is: NL74RABO0381202321 t.n.v. De Trichtse Oranjevereniging.

Het bestuur roept u dan ook op hier over na te denken, maar wel geheel vrijwillig tot actie over te gaan!

Wij wensen u allen gezondheid toe en staan te trappelen om ons voor de Trichtse bevolking in te zetten voor volgend jaar! Wanneer u echter nog geen lid bent (voor slechts € 10,- per gezin per jaar!!) zouden wij u alsnog heel graag verwelkomen. Graag zien wij u verzoek via het emailadres van onze vereniging binnenkomen zijnde: detrichtseoranjevereniging@hotmail.com

Frits van Hogendorp

Voorzitter De Trichtse Oranjevereniging

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp