Dorpskrant Tricht

Voortgang werkzaamheden Spoor

VAN DE REDACTIE - De werkzaamheden van de Lingense Alliantie komen eind dit jaar tot een afronding. Er wordt nu vooral gewerkt bij het station in Geldermalsen. In Tricht vinden nog een aantal voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aanleg van de onderdoorgang Nieuwsteeg waaraan na de zomer hard gewerkt gaat worden.

Randweg

Bij de Randweg wordt de onderdoorgang, die tijdens de buitendienststelling van augustus 2020 al onder het spoor doorgelegd was, verder afgebouwd. Bijzonder detail om te vermelden is dat de wanden van de onderdoorgang bij de Randweg zijn voorzien van een takkenstructuur, dit heeft een link naar de fruitbomen van de Betuwe. De werkzaamheden voor De Lingense Alliantie zitten er nagenoeg op, aannemer van Wijk gaat de Randweg verder aanleggen. De brug over de Hooglandse Wetering is inmiddels aangelegd.

Nieuwsteeg

Op dit moment wordt nog wel gewerkt aan de hellingbaan aan de Westzijde van het spoor. In de zomer worden de prefab onderdelen van de onderdoorgang op de goede plek gemonteerd. Zodra begin augustus de nieuwe Randweg in gebruik is genomen wordt de overweg in de Nieuwsteeg afgesloten. Doorgaand verkeer zal over de Randweg geleid worden, fietsers en voetgangers over de Lingedijk. Omdat ook het (vracht)autoverkeer dan niet meer over het spoor kan op de Nieuwsteeg wordt een keerlus langs het spoor aangelegd. In augustus wordt ook begonnen aan de hellingbaan aan de oostzijde en aan de afbouw van de onderdoorgang. Eén van de wanden bij de onderdoorgang Nieuwsteeg wordt voorzien van een foto mozaïek met foto's uit de omgeving van Tricht van Ab Donker.

Geluidschermen

Langs het hele traject zijn er nieuwe geluidschermen geplaatst en op verschillende plekken staan de stijlen al klaar. Op die stijlen worden schermen van houtvezel beton bevestigd. Voor een groener aanzicht komt er beplanting met hedera aan de buitenkant. Dat zal vanaf half maart gaan gebeuren. Bij de Genteldijk komt er in aansluiting op de geluidschermen een grondwal. Met deze natuurlijke afscherming wordt geluidshinder minder en het heeft tevens een groene uitstraling. De transparante geluidschermen op de Lingebrug aan de fietspadzijde worden later dit jaar geplaatst. De geluidschermen bij de Nieuwsteeg zijn het sluitstuk, deze worden geplaatst als de onderdoorgang gereed is. Dit zal tegen het eind van het jaar zijn.

Let op: Van 21 tot 28 augustus 2021 staat er een nieuwe ‘buitendienststelling’ op de planning, ook wel de FOT400 genoemd. Er rijden dan geen of minder treinen. Van 21 augustus 1.00 uur tot 23 augustus 1.00 uur blijven de treinen vanuit Geldermalsen naar Tiel en Den Bosch rijden. Voor de overige richtingen wordt vervangend busvervoer ingezet. Vanaf 23 augustus tot zaterdag 28 augustus is er een volledige buitendienststelling en gaat al het openbaar vervoer met bussen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp