Dorpskrant Tricht

Nieuwe tarieven voor afvalinzameling Avri

REGIO RIVIERENLAND - Het Algemeen Bestuur van Avri, dat bestaat uit wethouders vanuit alle deelnemende gemeenten, stelde op 17 december 2020 met de afvalstoffenverordening 2021 ook de tarieven voor het laten ophalen en verwerken van huishoudelijk afval in 2021 vast.

Inworp wordt 1 euro per keer

Met ingang van 2021 is het basistarief €270,- euro per huishouden. Daarnaast wordt € 1,- gevraagd voor elke inworp in de restafvalcontainers. Joost Reus, voorzitter Algemeen Bestuur Avri: ”We willen ons in 2021 vooral gaan richten op het behoud van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, om zo de kosten omlaag te krijgen en de opbrengsten omhoog. De mogelijkheid om incontinentiemateriaal en luiers gescheiden in te gaan zamelen, is een extra stap hierin die bovendien bijdraagt aan het milieu”.

Inzameling incontinentiemateriaal en luiers

In 2021 beslist de gemeente West Betuwe of ze mee wil doen aan het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers door Avri en op welke wijze de inzameling gebeurt (via een brengvoorziening of een minicontainer aan huis). De inzameling kan medio 2021 van start gaan of per 1 januari 2022, afhankelijk van de keuze van de gemeenten. In de afvalstoffenheffing 2021 is op voorhand een bedrag opgenomen voor de inzameling van incontinentiemateriaal en luiers van een halfjaar inclusief het tarief van de BSR. De bijdrage voor de inzameling van dit materiaal kan in 2021 naar beneden worden aangepast als er voldoende gemeenten mee doen en/of de keuzes van de gemeenten leiden tot de meest goedkope inzamelvariant. Inwoners betalen dit bedrag achteraf en alleen als hun gemeente daadwerkelijk besluit mee te doen aan de gescheiden inzameling door Avri.

Blik

Blik hoort niet meer bij glas maar is onderdeel van de inzameling van kunststof verpakkingen en drinkpakken. Naar verwachting worden de glasbakken in de loop van 2021 weer 100% glasbak. Tot die tijd is blik bij glas toegestaan.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp