Dorpskrant Tricht

Nieuw subsidiebeleid voor West Betuwe

PERSBERICHT - Begin januari stelde het college van burgemeester en wethouders de nieuwe subsidieregels voor West Betuwe vast. Deze gaan in op 1 januari 2022. De aanvragen hiervoor starten 1 maart aanstaande. Subsidieaanvragen beoordeelt de gemeente vanaf dat moment op dezelfde manier voor alle kernen en organisaties in West Betuwe en niet zoals tot nu toe de subsidieregels van de voormalige fusiegemeenten.

Leefbaarheid en sociale kracht

Wethouder Rutger van Stappershoef is blij met deze stap naar één nieuw beleid: “West Betuwe zet in op leefbaarheid en sociale kracht. Ons verenigingsleven, de vele vrijwilligers en professionele organisaties spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat mensen samenkomen. Door hen bruist het in West Betuwe en zien we om naar elkaar. Nu, en zeker ook na de coronacrisis.”

Structurele en eenmalige subsidies

Met structurele subsidies biedt de gemeente steun aan bijvoorbeeld dorpshuizen en -organisaties, speeltuinen, sport- en muziekverenigingen, ouderen- en jongerenorganisaties en cultuurinstellingen. Maar ook aan vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, zoals de Buurtbus, Schuldhulpmaatje, de Voedselbank, Kleding- en Speelgoedbanken en EHBO-verenigingen. Daarnaast zijn er incidentele subsidies voor eenmalige leefbaarheidsinitiatieven en sociaal maatschappelijke activiteiten.

Subsidie aanvragen

Van 1 maart 2021 tot en met 1 juni 2021 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor volgend jaar (2022). Het gaat dan om structurele subsidies die ieder jaar terugkomen. De gemeente zet zich in voor simpelere aanvraagregels. Een meerjarensubsidie maakt het mogelijk om structurele subsidie voor maximaal vier jaar aan te vragen. Hierdoor hoeft een aanvrager niet ieder jaar opnieuw een aanvraag te doen. De gemeente stuurt de inwoners die nu structurele subsidie ontvangen hierover een brief.

Aanvragers van eenmalige subsidies doen dat vanaf 1 januari 2022 uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de activiteit. Hiervoor geldt een subsidieplafond. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Sportverenigingen later dit jaar

Het sportbeleid is op dit moment nog in ontwikkeling. Daarom ziet het aanvragen van subsidies voor 2022 door sportverenigingen er dit jaar nog anders uit. Zij vragen later dan gebruikelijk hun subsidie aan. Hierover krijgen zij binnenkort meer informatie.

Maatwerk

Het kan zijn dat door de nieuwe regels aanvragers geen of minder subsidie kunnen aanvragen. Voor wie vanaf 2022 substantieel minder subsidie ontvangt kijkt de gemeente naar een maatwerkoplossing. Bijvoorbeeld met een overgangsregeling.

Subsidie aanvragen? Kijk op: www.westbetuwe.nl/subsidies.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp