Dorpskrant Tricht

Tweede Kamerverkiezingen 15, 16 en 17 maart

Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Dan wordt de nieuwe volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer gekozen. Stemlokalen zijn open op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. In Tricht is het stemlokaal in het Dorpshuis Tricht. Op de dag van de verkiezing mogen alle kiesgerechtigden een stem uitbrengen. Kiesgerechtigden zijn alle mensen van 18 jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit. De kiezer laat door te stemmen weten welke politieke partij hij of zij in de Tweede Kamer en wellicht ook in de regering wil. Men stemt door op het stembiljet het vakje met een potlood rood te kleuren dat voor de naam staat van de kandidaat waarvan men vindt dat hij of zij de stem verdient. Elke stem bepaalt samen met de stemmen van de andere kiezers welke 150 Nederlanders na de verkiezingen in de Tweede Kamer zitting nemen.

Risicogroepen

Vooral voor risicogroepen is een aantal stemlokalen in de gemeente open op maandag 15 en dinsdag 16 maart, ook tussen 7.30 - 21.00 uur.

Stempas

Om te kunnen stemmen heeft men een stempas nodig die men uiterlijk woensdag 3 maart a.s. ontvangt. Daarnaast is een ID-bewijs nodig. Deze mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. In het stemlokaal is het dragen van een mondkapje verplicht

Toegankelijkheid stembureaus

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor rolstoelen. Op elk stembureau is een kandidatenlijst in grote letters en een loep beschikbaar. Ook kunt er altijd om hulp of uitleg gevraagd worden voordat men het stemhokje betreedt. Er zijn daarvoor extra mensen in het stembureau aanwezig. Ook om ervoor te zorgen dat de corona maatregelen in acht genomen worden.

Briefstemmen 70 plussers (foto)

Wie 70 jaar of ouder is ontvangt een brief met extra informatie over hoe men per brief de stem uit kan brengen.

Telefonische informatielijn

Bent u 70-plus en heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen met de telefonische informatielijn 0800 – 1351. De telefonische hulplijn is te bereiken via 0800 – 1351 (7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00 uur).

Gezondheidscheck voor alle kiezers en stembureauleden

Gaat u in een stemlokaal stemmen dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Doe dit op de dag dat u gaat stemmen. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet. Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal. Bij de stembureauleden wordt een gezondheidscheck afgenomen. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Corona maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.

In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.

Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.

De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden elk half uur schoongemaakt.

In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.

De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken.

Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.

U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp