Dorpskrant Tricht

Werk aan ecologische verbindingszone gestart

GELDERMALSEN – Ook aan de overkant van de Linge, pal tegenover de aanlegsteiger die Sinterklaas dit jaar helaas heeft overgeslagen, is begonnen met de aanleg van een ecologische verbindingszone.

Inrichting

Er is al veel werk verzet om delen van ecologische verbindingszones in te richten voor verschillende diersoorten, bijvoorbeeld de kamsalamander, rietzanger en winde. Nu worden de missende schakels daartussen ingericht. De kracht van een ecologische verbindingszone zit in het verbinden van alle locaties die geschikt zijn voor deze soorten. Door verbindingen (stapstenen en corridors) groenstroken en waterlopen aan te leggen. De ecologische verbindingszone wordt aangelegd op drie percelen ten zuiden van de Linge, naast het Trichtsevoetpad.

Waterberging

Tegelijkertijd wordt een waterberging gerealiseerd. De verbindingszone gaat er natuurlijk uitzien door variatie in vormen en hoogtes. Verschillende verhogingen en poelen zorgen voor een grotere ecologische variatie. Bij de afvalwaterzuivering komt een extra verhoging om deze af te schermen en dat creëert zo een mooier landschappelijk beeld voor de omwonenden. De waterberging wordt stroomafwaarts aangesloten op de Linge. Hier komt een ballenlijn om zo de ecologische verbindingszone af te sluiten van scheep- en recreatievaart. Stroomopwaarts wordt de verbindingszone met behulp van een betonnen duiker ook aangesloten op de Linge zodat er een lichte stroming kont ten behoeve van de flora en fauna.

Europese subsidie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het totale project (12 hectare) moet voor eind 2021 uitgevoerd zijn.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp