Dorpskrant Tricht

Nieuw geharmoniseerd speelruimtebeleid voor gemeente West Betuwe

WESTBETUWE - Voor de gemeente West Betuwe is een geharmoniseerd speelruimtebeleid gemaakt. De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe vergaderde op 30 november over het voorstel hiervoor. Zij kregen meer informatie over het nieuwe geharmoniseerde beleid over de speeltuinen in de 26 kernen van de gemeente. Op 8 december gingen de raadsleden verder met elkaar en de verantwoordelijk wethouder Rutger van Stappershoef in debat. Beide betrof het digitale vergaderingen. Mede naar aanleiding van reacties van speeltuinverenigingen werden door raadsleden zorgen uitgesproken over het mogelijk verdwijnen van speelplekken. De wethouder beloofde dat er niet iets gaat veranderen zonder goed overleg van de gemeente met betrokkenen. Medio juni zal hij de gemeenteraad informeren over hoe de harmonisatie, waar twee jaar voor uitgetrokken wordt, verloopt.

De gemeente wil voor alle speelruimtes hetzelfde beleid inzetten. Op dit moment gelden voor de speelruimtes in de gemeente West Betuwe namelijk nog steeds de regels uit de drie oud-gemeentes. Ook is er een inhaalslag nodig voor wat betreft het onderhoud aan en veilig maken van een aantal speeltoestellen. Het nieuwe geharmoniseerde beleid is gericht op het creëren en (her)inrichten van speelruimtes in de gemeente West Betuwe. De stichtingen en verenigingen die speeltuinen beheren, ook ’t Spinnenweb in ons dorp, is gevraagd om input voor het beleid. Zo komen in elke kern voldoende speelruimtes. En de speelruimtes zijn aantrekkelijk voor verschillende leeftijdsgroepen. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan de leefbaarheid in de 26 kernen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp