Dorpskrant Tricht

Nieuw subsidiebeleid krijgt vorm

PERSBERICHT - Voor de nieuwe gemeente West Betuwe is nieuw subsidiebeleid nodig. Dinsdag 30 juni stelde de raad de nota met uitgangspunten en de Algemene Subsidieverordening 2020 (ASV) vast. Dit is een belangrijk eerste besluit binnen het proces om te komen tot nieuw subsidiebeleid. Wensen voor het nieuwe beleid zijn nu duidelijk. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk maatwerk per kern en activiteit. En een simpelere (digitale) aanvraagprocedure.

Maatwerk

De ASV en nota met uitgangspunten zijn opgesteld aan de hand van het Bidbook, vragenlijsten en gesprekken. Zowel met (potentiële) subsidieaanvragers als met de raad. Wethouder Rutger van Stappershoef: ‘Uit de gesprekken bleek dat maatwerk noodzakelijk en gewenst is. De kans op subsidie moet bijvoorbeeld groter zijn als de aanvrager zelf ook iets inbrengt. Of als hij de samenwerking zoekt met andere verenigingen of organisaties. Verder kwam tijdens de gesprekken naar voren dat het aanvragen van subsidies simpeler kan.’

Inbreng lokale verenigingen

Van Stappershoef is tevreden. ‘Maar liefst 76 verenigingen en organisaties uit West Betuwe waren bij de bijeenkomsten. Daarnaast vulden 83 verenigingen de online vragenlijst in. Het besef is er dat harmonisatie van subsidiebeleid plussen en minnen heeft. De één zal misschien meer subsidie gaan ontvangen dan voor de fusie. De ander zal misschien minder krijgen dan voorheen. Daarom willen we het nieuwe beleid samen met de samenleving opstellen en moeten we het beleid goed onderbouwen. Ook tijdens de beeldvormende raad op 2 juni lieten verenigingen van zich horen. Die inbreng hebben wij meegenomen in de definitieve nota met uitgangspunten.’

Vervolg

De vastgestelde uitgangspunten en de ASV vormen een belangrijke basis van het subsidiebeleid. Maar ze geven nog geen antwoord op de vraag wie er subsidie krijgen en hoeveel. Daarvoor gaat dit jaar verder in gesprek met (potentiële) subsidieaanvragers. Zoals dorpshuizen, sportverenigingen, cultuurinstellingen, wmo- en jeugdorganisaties en speeltuinverenigingen. Aan de hand van deze gesprekken worden beleidskaders en bijbehorende subsidieregels per categorie opgesteld. Dan worden de criteria en verdeelsystematiek duidelijk. Hieruit blijkt wie waarvoor in aanmerking komt. In 2022 gaat het nieuwe subsidiebeleid van start.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp