Dorpskrant Tricht

De woningwetwoningen in de nieuwe Trichtse woonwijk ‘Rooijenburg’

TRICHT – Naar aanleiding van de enquête woonwensen Tricht dook de redactie van de Dorpskrant in het verleden. Daarbij kon dankbaar gebruik gemaakt worden van eerdere publicaties in de Dorpskrant Tricht van onze in 2011 overleden dorpsgenoot en geschiedschrijver Jan Heijmans.

Woningwetwoningen

De gemeente West Betuwe buigt zich volgende maand over de woonvisie, met daarin ook plannen voor nieuwbouw. Hierin moeten ook afspraken komen te staan met de woningbouwcoöperaties over de eventuele bouw van sociale huurwoningen. Toen ons dorp nog onder de veel kleinere gemeente Buurmalsen viel was de gemeente zelf verantwoordelijk voor de bouw hiervan, toen noemde men dat trouwens ‘woningwetwoningen’. Net als nu kwam nieuwe woningbouw niet zomaar van de grond.

Tricht in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Qua oppervlakte weinig veranderd. Maar qua inwonertal, woningen en bedrijven nu zoveel te meer. Tricht is gegroeid. Het waren destijds voor Nederland de crisisjaren met grote werkloosheid. Tricht had een Gemeentehuis met Gemeenteraad en burgemeester F.W. baron van der Borch tot Verwolde, de school met schoolhuis in de Belder met onder andere de meesters T. de Groot en J. v/d Veen en Mej. J. de Bruijne (juf), de Nederlands Hervormde Kerk met pastorie (verkocht in 1959) en de predikanten P. v/d Staay en M.A. Krop. De Gereformeerde Gemeente Tricht bouwde in 1934 in de Kerkstraat een kerk. Tricht had een apotheekhoudende huisarts dr. A.M.M. van der Willigen, een wijkverpleegster, verenigingen met in de Kerkstraat zaal ‘de Harmonie’ van Nol van Gelder. Veel gemengde bedrijven met veeteelt, fruitteelt (hoogstammen) en akkerbouw. De Steenfabriek en de melkfabriek en winkels. Een kapper, een smid en het pontje van cafébaas J.I. Toering (tot april 1946).

Rooijenburg

De gemeenteraad, met waarnemend burgemeester J. de Ridder, besloot tot bouw van enkele woningwetwoningen. Grond beschikbaar (gekocht?) op ‘Rooyenburg’. Hier was een kersenboomgaard en er waren akkers voor de teelt van aardappelen, groenten en veel koudegrond-aardbeien van onder andere Jan Smits, Jan Kruisbergen, Hakkert, de gebroeders van Dungen en nog enkelen. Deze percelen werden door een sloot gescheiden van de Bulkstraat tegenover St. v/d Pol, de smederij enz. De raad ging niet over een nacht ijs. Maar het lukte. Er was dreiging van een tweede wereldoorlog en dat werd realiteit op 10 mei 1940. De bouwplannen hielden stand. Er werd een weg gecreëerd vanaf de Bulk. Op de hoek stond het huis van J. en M. Verweij en verder J. Croes en J. v/d Berg. Wat nu Gaard nummer 8 is daar woonde het echtpaar Kusters. Hier tegenover kwam door de akkers heen een weg verhard met onder andere sintels van fabrieken.

Geen gas, geen waterleiding

Aannemer van Re(e)kum uit Haaften bouwde er vier woningen, 2 maal 2 onder een kap en genummerd T 150 d t/m T 150 g. Bewoners vanaf 1 januari 1941 respectievelijk F.H. Sweeris, G. van Amersfoort, N. van Blitterswijk en J.A. Heijmans en hun gezinnen (16 personen). Huizen met een gang met trap, een voorkamer, een woonkamer, een keuken met ruimte voor een fornuis (er was geen gas en geen waterleiding), een aanrecht met zwengelpomp, een wc en een klompenhok (portaal). Boven twee slaapkamers en een bergruimte (eventueel slaapkamer). Erachter een schuur met ingebouwd varkenshok en een zoldertje. Vrij uitzicht. Ze staan er nog (Roemershof 15 en 13 en 11 en 9).

Tweede Wereldoorlog

De oorlog gooide roet in het eten op velerlei gebied en uiteraard ook op de verdere bouw van woningen. Nadat Nederland was bevrijd kwam langzaam de wederopbouw op gang en in Tricht werd onder andere gestart met vanaf 1947/1948 verdere huizenbouw. Daarover meer in de volgende Dorpskrant.

Op de foto ziet u de toen oudste inwoner van Tricht R. v/d Berg in de achtertuin van zijn huisje op de hoek Lingedijk 140/Bulkstraat en midden op de achtergrond de vier eerste woningwetwoningen en de akkers.

NB: Dit verhaal is gebaseerd op een artikel van de hand van Jan Heijmans in de Dorpskrant Tricht jaargang 6 nummer 5.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp