Dorpskrant Tricht

Werkzaamheden tbv fietspad langs Rijksstraatweg tussen Buurmalsen-Culemborg

BUURMALSEN – Op de Rijksstraatweg Culemborg (N833) rijden dagelijks zo’n 6.300 motorvoertuigen. Voor fietsers zijn er geen vrijliggende fietspaden. De fietsstroken zijn onderdeel van de rijbaan. De gemiddelde snelheid is 96 km/uur, terwijl 80 km/uur is toegestaan. In april is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe verkeers- en fietsbrug aan de Rijksstraatweg (N833), ter hoogte van de Zeedijk tussen Culemborg en Buurmalsen. De werkzaamheden aan die brug zijn naar verwachting eind 2020 klaar.

Herinrichting N833

De N833 inclusief het fietspad moet anders om de verkeersveiligheid op de weg en het fietspad te verbeteren. Het autoverkeer wordt gescheiden we van het (brom)fietsverkeer door een vrijliggend fietspad in 2 richtingen aan te leggen. Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, moet de sloot aan de westzijde verlegd en de weg aangepast worden. De huidige fietsstroken vervallen. De nieuwe weg wordt 7 meter breed in plaats van de huidige 9,5 meter en de top asfaltlaag wordt vervangen. Er komen ook 2 nieuwe bruggen ter hoogte van de Zeedijk: een brug voor gemotoriseerde voertuigen en een brug voor (brom)fietsers.

Bomen

Als alle werkzaamheden klaar zijn komen er minimaal 124 nieuwe bomen langs de Rijksstraatweg. Bij de keuze van het type bomen wordt rekening gehouden met bomen die een ecologische waarde hebben en niet zo gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. Met deze aanplant van bomen compenseert de Provincie de 124 bomen die verwijderd zijn om kabels en leidingen te kunnen verplaatsen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp