Dorpskrant Tricht

Boomgaard maakt plaats voor Hooglandsche weg

DE TWEE MORGEN – Inmiddels hebben er voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor de aanleg van de nieuwe rondweg, de Hooglandscheweg. De meest in het oog springende is het rooiden van de (peren)boomgaard langs de Twee Morgen en de Hooglandsche Wetering. Ook ter hoogte van de te slopen woning aan de Meersteeg, die inmiddels niet meer bewoond wordt en dichtgetimmerd is, is te zien waar de nieuwe weg komt te lopen. Minder zichtbaar is het werk aan de tunnel van die weg, medio maart moet deze klaar zijn. Tussen maart en april wordt het derde spoor aangelegd. In de zomer, tussen 23 en 28 augustus, staat het inhijsen van de tunnelelementen van de onderdoorgang Nieuwsteeg gepland. Dat betekent dat tegen die tijd de nieuwe weg inclusief tunnel in gebruik moet zijn. Eind 2021 moet ook de tunnel in de Nieuwsteeg gereed en zij. In principe zijn dan de werkzaamheden aan het spoor in ons dorp helemaal afgerond. (foto’s o.a. Albert Lentink)

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp