Dorpskrant Tricht

Heeft u de enquête woonwensen Tricht nog niet ingevuld? Dit kan nog tot en met 30 oktober!

TRICHT – Begin deze maand is door vrijwilligers in ons dorp huis aan huis, ook in het buitengebied, de enquête woonwensen Tricht bezorgd. Inmiddels zijn al ruim over de 100 enquêtes ingevuld (op papier en digitaal). De vrijwilligers van de werkgroep wonen van het Platform Tricht Springlevend hopen dat nog meer dorpsgenoten de tijd nemen om de enquête in te vullen. Dit kan nog tot eind volgende week.

Betaalbare woningen

De algemene teneur is tot nu toe dat er te weinig betaalbare huizen zijn in Tricht, zowel huur als koop. Ook wordt gevraagd om de woningen als 1e aan te bieden aan aan bewoners van Tricht en niet aan mensen van buiten het dorp tenzij een binding hebben met Tricht. Het gebied langs de nog aan te leggen Hooglandsche weg, ten noorden van het Hoogeinde, wordt door velen aangewezen als goede plek voor nieuwe woningbouw.

Resultaten

Begin november gaan een aantal leden van de werkgroep wonen de enquête uitwerken. De uitkomsten gaan in ieder geval ook gedeeld worden via de Dorpskrant Tricht. Onder andere via de Facebookpagina. Ook andere (social) media kanalen zullen worden ingezet.

Aanbieden aan gemeente

Het is de bedoeling de uitkomsten aan te bieden aan de verantwoordelijk wethouder en aan de gemeenteraad. In verband met de gedeeltelijk lockdown van dit moment is nog niet besloten hoe dit precies gaat gebeuren. De gemeenteraad gaat in december een besluit nemen over de woonvisie voor heel West Betuwe en het doel is dat ook woningbouw in ons dorp hierin opgenomen wordt. Mede gebaseerd op de uitkomsten van de enquête.

Oproep!

De werkgroep doet dan ook nogmaals de oproep: Als u de enquête woonwensen Tricht nog niet ingevuld heeft – doe dit dan alsnog! Laat de gemeenteraad van West Betuwe weten wat u met de woningbouw in ons dorp wilt. Dit kan op papier maar ook digitaal via de link onder het kopje enquête woonwensen op www.dorpsplan.tricht.info

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp