Dorpskrant Tricht

Dorpsplan wordt ‘kernenagenda’

TRICHT - Het Dorpsplan Tricht is inmiddels ruim 6 jaar oud. Diverse wensen en ideeën uit het Dorpsplan zijn sindsdien (figuurlijk en letterlijk) tot bloei gekomen. Denk daarbij aan de kleurige ingezaaide bloemenperken en linten in het kader van biodiversiteit. Of aan het klompenpad dat loopt tussen de Appeldijk en Natuurbeleving de Leidsche Hoeven is gerealiseerd. Ook is de tunnel voor langzaam verkeer in de Nieuwsteeg ‘binnengehaald’. Al zal van fietsers wel verwacht worden dat ze lopend de hellingbanen nemen, of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren is natuurlijk afwacht. De tunnel in de Nieuwsteeg zal pas als sluitstuk van de werkzaamheden aan het spoor in gebruik genomen worden. Er kwam ook een pannakooi bij VVTricht en er liggen plannen voor het Integraal Kind Centrum (IKC) voor onze te vernieuwen basisschool waarin de basisschool en kinderopvang nog nauwer gaan samenwerken. Er is bovendien een lokaal energie initiatief die zonnepanelen op het dorpshuis Tricht realiseerde. En de samenwerking tussen Trichtse organisaties kreeg vorm in de oprichting van het Platform Tricht Springlevend. Een informeel overleg met afhankelijk van het onderwerp wisselende samenstelling van vertegenwoordigers van de Trichtse organisaties die actief zijn op het gebied van sport, cultuur en het welzijn van onze inwoners. Al met al resultaten waar we als dorp Tricht best trots op mogen zijn.

Kernenagenda’s West Betuwe

Het Dorpsplan Tricht was mogelijk dankzij de steun van de voormalige gemeente Geldermalsen. De nieuwe gemeente West Betuwe zet dit beleid door met haar zogenaamde kernenbeleid waarbij tot doel gesteld is dat alle dorpen/stadjes in West Betuwe een zogenaamde ‘kernenagenda’ opstellen. In feite een ander vorm van een Dorpsplan zoals er in Tricht al is. Tussen het Platform Tricht Springlevend en de gemeente West Betuwe is deze zomer een overleg geweest over het opstellen van een kernenagenda voor Tricht. Daarbij was namens de gemeente onder andere gebiedsmakelaar Barry Ganzeman aanwezig. Het Dorpsplan dient voor wat betreft het Platform gezien te worden als basis voor die kernenagenda. Men wil geen werk overdoen. Het dorpsplan is immers opgesteld met de inbreng van heel veel Trichtenaren en zeker nog niet verouderd. Er zijn namelijk nog veel wensen en ideeën die (nog) niet gerealiseerd of onderzocht zijn.

Woonwensen enquête

Twee daarvan zijn de vraag naar een onderzoek of de beleving over het tekort aan woningaanbod overeenkomt met de realiteit, en een onderzoek of er behoefte is aan aangepaste woningen voor ouderen. Dit is in september door het Platform Tricht Springlevend opgepakt door een enquête woonwensen Tricht op te stellen die in oktober huis-aan-huis verspreid gaat worden.

Voor meer informatie kijk op www.dorpsplan.tricht.info

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp