Dorpskrant Tricht

Mantelzorgcompliment 2020 aanvragen

WEST BETUWE - De gemeente West Betuwe waardeert de vrijwillige inzet van alle inwoners die mantelzorg verlenen. Mantelzorgers die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen voor het verlenen van mantelzorg een mantelzorgcompliment ontvangen.

Het mantelzorgcompliment, in de vorm van een cadeaubon ter waarde van 100 euro, wordt vanaf de Dag van de Mantelzorg op 10 november persoonlijk uitgereikt door medewerkers van Welzijn West Betuwe.

Voor wie?

Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en/of intensief iemand met een beperking/ziekte of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving verzorgen. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Het gaat daarbij om hulp die de gebruikelijke hulp die je mag verwachten van naasten overstijgt.

Zowel de ontvanger van mantelzorg als de mantelzorger zelf kunnen een mantelzorgcompliment aanvragen. Per ontvanger van mantelzorg kan maximaal één aanvraag gedaan worden. Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen moet:

• de ontvanger van mantelzorg en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger woonachtig zijn in de gemeente West Betuwe. De mantelzorger hoeft dus niet in de gemeente West Betuwe te wonen;

• de zorg voortvloeien uit de sociale relatie tussen de ontvanger van mantelzorg en de mantelzorger;

• de zorg van de mantelzorger aan de ontvanger van mantelzorg op vrijwillige basis/onbetaald plaatsvinden;

• de zorg intensief en/of over een langere periode zijn.

Hoe aanvragen?

De gemeente West Betuwe laat de uitvoering van het mantelzorgcompliment doen door Welzijn West Betuwe. Aanvragen kunnen vanaf september tot en met 31 december 2020 gedaan worden via Na verwerking van de aanvraag wordt een bevestigingsbrief gestuurd met informatie over de uitreiking. Vanaf eind oktober zullen de eerste bevestigingsbrieven verstuurd worden.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp