Dorpskrant Tricht

Platform Toegankelijk West Betuwe!

PERSBERICHT - Dit jaar is het onafhankelijk Platform Toegankelijk West Betuwe opgericht. Het Platform zet zich in om gebouwen en de openbare ruimte in de Gemeente West Betuwe voor iedereen toegankelijk te maken. Toegankelijkheid is de eerste voorwaarde voor een inclusieve samenleving!

De leden geven gevraagd en ongevraagd advies. Het platform werkt ook mee aan de toegankelijkheid van het nieuwe gemeentehuis. Ook vragen ze aandacht voor de Week van de Toegankelijkheid van 5 tot en met 9 oktober. Op hun eigen facebook pagina komen berichten over vraagstukken rondom fysieke toegankelijkheid in de Gemeente West Betuwe te staan. Daarnaast over wat er zoal landelijk gebeurt rondom het VN-verdrag Handicap.

Het platform wil meer bewoners met of zonder beperking betrekken bij het Platform Toegankelijk West Betuwe om samen aandacht te vragen voor toegankelijkheid en acties te ondernemen. Wie goed ideeën heeft voor het Platform heeft kan contact opnemen met Francoise Groenendaal of Mienke van Alphen via toegankelijkwestbetuwe@gmail.com. En volg op de Facebookpagina Toegankelijk West Betuwe.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp