Dorpskrant Tricht
Opgeknapt Dorpshuis
De afgelopen maanden was het erg stil in het Dorpshuis, activiteiten konden niet doorgaan. Lees verder
Jaargang 18, nummer 8
03-07-2020
Fusieschool Buurmalsen-Tricht niet naar Groeneweg
TRICHT/BUURMALSEN – De beoogde locatie voor een nieuw te bouwen school voor Buurmalsen-Tricht aan de Groeneweg blijkt niet mogelijk. Uit nieuw onderzoek moet blijken wat er eventueel mogelijk is op de huidige locatie van de school aan de Dr. van de Willigenstraat.
Oproep: 30 km = 30 km
TRICHT - De verkeersdrukte in het dorp is momenteel uitermate groot vanwege alle werkzaamheden aan het spoor die het nodige oponthoud veroorzaken. Die straks alleen maar toeneemt als ook met de aanleg van de nieuwe rondweg wordt begonnen. De school is inmiddels ook weer gewoon open en daardoor zijn er nog meer mensen (groot en klein) in ons dorp onderweg. Daarbij komt ook nog eens de extra verkeersdrukte omdat al die spoorwerkers vanwege Corona met eigen vervoer moeten komen. Het is dus echt extra opletten geblazen.
Geen Gondelvaart Tricht in 2020
TRICHT - Beste dorpsgenoten en andere liefhebbers van Gondelvaart Tricht,
Oude tunnelbuis opgegraven
STATION - Men zou bijna kunnen spreken van een archeologische opgraving, bij het station, toen de oorspronkelijk onderdoorgang naar het perron werd blootgelegd. Bij de voorbereidingen op de aanleg van de nieuwe toegangstunnel tot het station werd de vroegere tunnelbuis weer even zichtbaar. Menig inwoner van ons dorp heeft van deze tunnel gebruik gemaakt om de trein naar school, studie, werk, familie, winkel of vakantie te halen. Soms stond deze onder water na hoosbuien, Regelmatig werd er ook graffiti aangebracht. Tot er in de laatste jaren dat zij dienst deed een mooie schildering van treinen op de wanden werd aangebracht.
Bekijk de spoorwerkzaamheden
SPOOROMGEVING - De werkzaamheden rondom het spoor in ons dorp verkeren in een bijzondere fase. Tijdens de komende 5 weken worden er meerdere mijlpalen behaald. Bij het station wordt de reizigerstunnel aangebracht, de zijperrons 1/2 en 6/7 in gebruik genomen en het midden perron ingekort.
Jongerenadviesraad West Betuwe geeft eerste advies
PERSBERICHT – De jongerenadviesraad West Betuwe heeft een advies uitgebracht over het waarderen van jongeren. Zij willen dat elk jaar één of meer jongeren in het zonnetje gezet worden. De Jongerenadviesraad is voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar oud. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden.
West Betuwe compenseert maatschappelijke organisaties
PERSBERICHT – Belangrijk nieuws voor Trichtse verenigingen en stichtingen. De gemeente West Betuwe heeft voor hen een compensatieregeling als zij door het coronavirus financieel in de problemen komen. De regeling is voor non-profit organisaties met een maatschappelijk doel in West Betuwe.
Architectenbureau cepezed uit Delft ontwerpt te verbouwen gemeentehuis
PERSBERICHT - Voor de verbouwing van het gemeentehuis is het Delftse architectenbureau cepezed uitgekozen. Er was een Europese aanbestedingsprocedure en werd gewerkt met een deskundige commissie die de schetsontwerpen van vier architecten beoordeelde volgens een vastgestelde selectieprocedure. Daarbij vroegen ze inbreng van inwoners, ondernemers, medewerkers, raad en Ongehinderd. Medewerkers, raad en Ongehinderd spraken hun eerste voorkeur uit voor cepezed. De inwoners gaven de voorkeur voor het schetsontwerp van Zenber.
Kijkje in de keuken van de lokale democratie
PERSBERICHT - Elk jaar nodigt de gemeenteraad leerlingen uit groep 7 van de basisscholen in de gemeente West Betuwe uit om deel te nemen aan Democracity van ProDemos. In dit educatieve spel nemen de leerlingen plaats op de stoelen van de raadsleden. Door de coronacrisis was niet zeker dat de raad ook dit jaar de leerlingen kon uitnodigen. ProDemos start echter vanaf september – tenzij de situatie het op dat moment niet toelaat – gelukkig toch met Democracity. Daarom gaan ook in de gemeente West Betuwe van september tot en met november 2020 de deuren weer open voor onze jonge gemeente-inwoners.
Preventieve coronatest resultaten Fruitmasters en Vogelaar-Vredehof
PERSBERICHT - De GGD Gelderland-Zuid heeft begin juni medewerkers van Fruitmasters in Geldermalsen en medewerkers van Vogelaar-Vredehof in Enspijk preventief getest op het coronavirus. Daaruit bleek dat bij beide bedrijven ongeveer 11% van de medewerkers positief testte op het coronavirus.
Formatie gemeente West Betuwe gestart
PERSBERICHT - De formateurs Wil Kosterman en Joop Doeland startten afgelopen zaterdag met de formatiebesprekingen voor de gemeente West Betuwe. Het doel is om een stevige coalitie te vormen van ChristenUnie, Dorpsbelangen, Partij van de Arbeid, SGP en VVD. Een coalitie met een gedeelde visie en ambitie voor de gemeente.
Welkomstconcert tgv installatie Henk Fonteyn
KERK - Vrijdagavond 3 juli is er twee maal achtereen de mogelijkheid om in Tricht eindelijk weer eens een muzikaal avondje uit te kunnen gaan. Het Rozario Consort geeft tweemaal (om 19.00 uur en om 21.00 uur) een concert van een uur in de Trichtse Pieterskerk waarbij maximaal 50 bezoekers per keer welkom zijn. Tussen beide concerten door zal de kerkruimte gelucht en ontsmet worden.
De val van Toos Hulsbergen
INGEZONDEN - Op 8 april j.l. heb ik een lelijke smak gemaakt.
Bejaardenreis Tricht
INGEZONDEN - Mijn vrouw en ik verheugden ons er op om dit jaar weer mee te gaan met de bejaardenreis, georganiseerd door het Bestuur Reiskas Bejaarden Tricht. De reis zou, traditie gewoon, op de eerste woensdag van juni plaatsvinden.
Nee, die mevrouw is niet overleden en het gaat nu al weer iets beter
INGEZONDEN - Ja, veel inwoners hebben gedacht dat de fietsende toerist die op maandag 18 mei op de Lingedijk met haar fiets in een kuil langs de weg terecht kwam, is overleden maar dat is niet zo. Zij is na het heftige ongeluk met de ambulance met sirene en zwaailicht naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht en is daar op de IC van de afdeling neurologie verpleegd. Zij heeft daar een aantal dagen gelegen om de bloedingen die de klap in haar hersenen had veroorzaakt goed in de gaten houden. Vervolgens is zij naar een ziekenhuis in de buurt van haar woonplaats overgebracht. Zij heeft een flinke barst in haar schedel opgelopen, haar oogkassen, haar neus, jukbeenderen gebroken, haar rechterenkel, botjes in haar voeten en ook in haar hand. En natuurlijk heel wat kneuzingen en schaafwonden. Zij zal volgens het bericht van haar echtgenoot nog vier tot zes maanden moeten genezen.
Eikenprocessierups
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de eikenprocessierups. Ondanks dat er in West Betuwe relatief weinig eiken staan, komt de rups ook hier voor. De gemeente bestrijdt de rups door eikenbomen preventief in te spuiten met een biologisch middel. Ook bestrijden ze de rups op een natuurlijke manier. Ziet u de eikenprocessierups in uw omgeving? Meld dit dan direct bij de eigenaar. De gemeente West Betuwe is verantwoordelijk voor de gemeentelijke bomen in de openbare ruimte. Denk aan eikenbomen binnen de bebouwde kom en op begraafplaatsen. De Avri neemt het buitengebied voor haar rekening.
Mindfulness in Geldermalsen
GELDERMALSEN – Yoga Geldermalsen is in 2012 gestart door Marleen Schot uit Tricht. Zij geeft wekelijks 10 groepslessen yoga in haar eigen studio aan De Panoven in Geldermalsen. Naast de wekelijkse groepslessen geeft Marleen privélessen yoga, ademtherapie en organiseert ze regelmatig workshops, meditatieavonden, yogaweekenden en cursussen mindfulness. Op 2 september start de eerstvolgende cursus mindfulness. Mindfulness is de laatste tijd wereldwijd steeds meer in de belangstelling komen te staan en is behulpzaam voor meer balans in je leven. Mindfulness helpt je om beter om te kunnen gaan met stress, piekeren, spanningsklachten en dingen die je uit balans brengen. Maar ook om met meer aandacht te genieten van wat er is. In de 8-weekse cursus leer je praktische oefeningen voor het trainen van je aandacht en krijg je meer inzicht in je eigen gedachten, emoties en lichamelijke reacties. Je leert stressprikkels eerder herkennen, omgaan met gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn, bewust keuzes te maken en beter grenzen te bewaken. De cursus is gebaseerd op het Mindfulness Based Stress Reduction programma van de Amerikaan Jon Kabat- Zinn waarvan de effectiviteit wetenschappelijk ruimschoots is aangetoond. Wereldwijd hebben al vele mensen de positieve effecten van deze cursussen ervaren. Enkele ervaringen van eerdere deelnemers aan de cursus mindfulness bij Yoga Geldermalsen :
De DDD- en Crea-avonden gaan weer beginnen!
DORPSHUIS - Inderdaad, de vrijwilligers van het DDD- en Crea-team zijn begin juni bij elkaar gekomen om een mooie en interessante serie dinsdagavonden voor te bereiden. We starten op dinsdagavond 1 september met de eerste DDD-avond. En afwisselend dan iedere dinsdagavond een Crea- of een DDD-avond.